Universitatea incluziva

Scopul universitatii incluzive: dezvoltarea unei comunitati academice diverse prin sustinerea participarii persoanelor cu dizabilitati la un mediu educational accesibilizat si adaptat care sa permita valorificarea pe deplin a oportunitatilor si serviciilor educationale de excelenta furnizate de universitate.

Obiective:

 • Accesibilizarea tuturor spatiilor fizice si a platformelor digitale si de comunicare, inclusive a paginilor de web astfel incât acestea sa raspunda standardelor europene in domeniu si obligatiilor legale.

  Acest element vizeaza adaptarea infrastructurii fizice si digitale la nevoile persoanelor cu dizabilitati astfel incât acestea sa poata beneficia de infrastructura fizica, mijloacele tehnice si de informare utilizate de universitate. De asemenea, se vizeaza integrarea principiului accesibilitatii si a standardelor de accesibilizare in toate proiectele aflate in implementare sau viitoare care vizeaza reabilitarea spatiilor existente sau dezvoltarea unor spatii noi.

 • Asigurarea dotarilor cu tehnologie asistiva si de acces care sa permita studentilor si personalului cu dizabilitati sa isi desfasoare activitatea in conditii egale cu ceilalti.

  Tehnologia asistiva este principalul mijloc prin care persoanele cu dizabilitati se orienteaza in spatiu, obtin informatii si interactioneaza cu tehnologia informatiei (calculatoare, tablete etc.). Dispozitivele hardware si software proiectate special pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati pot facilita desfasurarea activitatilor educationale in conditii egale cu ceilalti studenti.

 • Consolidarea capacitatii administrative prin diversificarea serviciilor de suport, a mijloacelor de comunicare, si furnizarea de instrumente metodologice care sa raspunde nevoilor acestei categorii de persoane.

  Acest element urmareste diversificarea activitatilor de sprijin destinate studentilor cu dizabilitati prin infiintarea unui centru de incluziune care sa asigure interfata cu studentii cu dizabilitati si potentiali studenti. De asemenea, se urmareste asigurarea conformitatii activitatilor universitatii la cerintele legale in ceea ce priveste comunicarea cu studentii cu dizabilitati, in special asigurarea drepturilor aplicabile in mediul educational. Universitatea se va asigura de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in comunicari, evenimente si va adopta, dupa caz, mijloace alternative de comunicare.

 • Sprijinirea parcursului educational al studentilor cu dizabilitati prin incurajarea mobilitatii, a implicarii in programele de cercetare si in programele de studii ale universitatii, inclusiv activitati de voluntariat si cultural-sportive.

  Universitatea va incuraja mobilitatea internationala a studentilor cu dizabilitati, implicarea in activitatile de cercetare, precum si accesarea unor programe de invatamânt echivalente masteratului si doctoratului. De asemenea, obiectivul urmareste incurajarea participarii studentilor in asociatiile studentesti, proiecte de voluntariat si activitatile cultural-sportive (tabere studentesti).

 • Cresterea comunitatii academice de studenti cu dizabilitati prin dezvoltarea parteneriatelor cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati, si actorii privati si institutionali relevanti.

  Obiectivul tinteste dezvoltarea parteneriatelor cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati, identificarea de proiecte comune care sa duca la cresterea numarului de studenti cu dizabilitati din mediul universitar, identificarea unor oportunitati de internship care sa faciliteze tranzitia studentilor spre piata muncii.

 • Consolidarea competentelor institutionale pe problematica dizabilitatii prin asigurarea accesului la programe de formare destinate personalului didactic si didactic auxiliar.

Detinerea de cunostinte si competente in ceea ce priveste problematica dizabilitatii reprezinta elemente cheie in schimbarea culturii institutionale si in furnizarea unor servicii educationale de calitate. Astfel, acest obiectiv urmareste stabilirea unor programe de formare destinate personalului didactic si didactic auxiliar de la nivelul universitatii pe problematica dizabilitatii si incluziunii in mediul educational a persoanelor cu dizabilitati.
Mihai Tomescu, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități despre mediul universitar și aplicația BlindHub.